SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
samlare
saml·­are substantiv ~n; pl. ~, best. pl. samlarna konst­samlaremest i pl.; ​person som ofta lever en nomadliknande till­varo​ – De flesta sammansättn. med samlar- hör till samlare 1.
Singular
en samlareobestämd form
en samlaresobestämd form genitiv
samlarenbestämd form
samlarensbestämd form genitiv
Plural
samlareobestämd form
samlaresobestämd form genitiv
samlarnabestämd form
samlarnasbestämd form genitiv