SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sida
sida substantiv ~n sidor kantdel; halva; i sammansättn. bi-; ​ha sina sidor ha vissa (betänkliga) egenskaper; ​å ena sidan ... å andra sidan sett från en syn­punkt ... sett från en annan syn­punktpappersyta av­sedd att fyllas med text i bok e.d.; sär­skild plats på inter­net​ – I sammansättn. sid- (ofta till 2), sido- (all­tid till 1).
Singular
en sidaobestämd form
en sidasobestämd form genitiv
sidanbestämd form
sidansbestämd form genitiv
Plural
sidorobestämd form
sidorsobestämd form genitiv
sidornabestämd form
sidornasbestämd form genitiv