SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
skola
1skola substantiv ~n skolor byggnad för reglerad under­visning: ​gå i skolan; ​den högre skolan avancerad nivåriktning in­om visst ämnes­område​ – Nästan alla sammansättn. med skol- hör till 1skola 1.
Singular
en skolaobestämd form
en skolasobestämd form genitiv
skolanbestämd form
skolansbestämd form genitiv
Plural
skolorobestämd form
skolorsobestämd form genitiv
skolornabestämd form
skolornasbestämd form genitiv
2skola verb skulle, skolat, pres. ska el. skall mest i formerna ska, skall, skulle; ​komma att; ämna; böra; på­stås
Finita former
ska (skall)presens aktiv
skullepreteritum aktiv
Infinita former
att skolainfinitiv aktiv
har/hade skolatsupinum aktiv
3skola verb ~de ~t ut­bilda, öva uppplantera om växtkila med skol
Finita former
skolarpresens aktiv
skolaspresens passiv
skoladepreteritum aktiv
skoladespreteritum passiv
skolaimperativ aktiv
Infinita former
att skolainfinitiv aktiv
att skolasinfinitiv passiv
har/hade skolatsupinum aktiv
har/hade skolatssupinum passiv
Presens particip
skolande
Perfekt particip
en skolad + substantiv
ett skolat + substantiv
den/det/de skolade + substantiv
skola in lära upp till nya arbets­uppgifter: ​skola in el. inskola barnen i för­skolan
Infinita formeratt skola ininfinitiv aktivPresens participinskolandePerfekt participen inskolad + substantivett inskolat + substantivden/det/de inskolade + substantiv
skola om till 3skola 1: ​skola om el. omskola ngn
Infinita formeratt skola ominfinitiv aktivPresens participomskolandePerfekt participen omskolad + substantivett omskolat + substantivden/det/de omskolade + substantiv