SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
o-
o- i sammansättningar an­ger mot­satta egenskaper till dem som an­ges i efter­ledet: ​o­mänskligut­gör en negativ förstärkning av efter­ledet: ​o­djur​ – De flesta sammansättn. med o- hör till o- 1.
Ordform(er)
o-