SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
olja
1olja [ål`ja] substantiv ~n oljor som bränsle, smörj­medel m.m.mat­olja o.d.olje­målning​ – Nästan alla sammansättn. med olje- hör till 1olja 1.
Singular
en oljaobestämd form
en oljasobestämd form genitiv
oljanbestämd form
oljansbestämd form genitiv
Plural
oljorobestämd form
oljorsobestämd form genitiv
oljornabestämd form
oljornasbestämd form genitiv
2olja [ål`ja] verb ~de ~t smörja el. bestryka med olja; ​till 1olja 1,2
Finita former
oljarpresens aktiv
oljaspresens passiv
oljadepreteritum aktiv
oljadespreteritum passiv
oljaimperativ aktiv
Infinita former
att oljainfinitiv aktiv
att oljasinfinitiv passiv
har/hade oljatsupinum aktiv
har/hade oljatssupinum passiv
Presens particip
oljande
Perfekt particip
en oljad + substantiv
ett oljat + substantiv
den/det/de oljade + substantiv
olja in olja in el. (sällan) inolja ngt
Infinita formeratt olja ininfinitiv aktivPresens participinoljandePerfekt participen inoljad + substantivett inoljat + substantivden/det/de inoljade + substantiv