SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
parti
parti [parti´] substantiv ~et ~er delvaru­mängd: ​ett parti strumporstörre samman­slutning av politiska menings­fränder; ​ta parti för ngn stödja ngn å­siktsmässigt; ​ta sitt parti göra sitt valspelom­gång: ​ett parti schackgifte: ​ett bra parti​ – De flesta sammansättn. med parti- hör till parti 3.
Singular
ett partiobestämd form
ett partisobestämd form genitiv
partietbestämd form
partietsbestämd form genitiv
Plural
partierobestämd form
partiersobestämd form genitiv
partiernabestämd form
partiernasbestämd form genitiv