SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sadel
sadel [sa´del] substantiv ~n sadlar sits som läggs på ryggen på rid­djur; cykel­sadel: ​sitta säkert i sadelnstycknings­del av bakre ryggdelen på vissa djuren list på sträng­instrument​ – Alla sammansättn. med sadel- hör till sadel 1.
Singular
en sadelobestämd form
en sadelsobestämd form genitiv
sadelnbestämd form
sadelnsbestämd form genitiv
Plural
sadlarobestämd form
sadlarsobestämd form genitiv
sadlarnabestämd form
sadlarnasbestämd form genitiv