SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bjuda
bjuda verb bjöd, bjudit, bjuden bjudet bjudna, pres. bjuder stå för kostnaderförklara sig villig att betala viss summa, t.ex. på auktionerbjuda att komma som gäst
Finita former
bjuderpresens aktiv
bjuds (bjudes)presens passiv
bjödpreteritum aktiv
bjödspreteritum passiv
bjudimperativ aktiv
Infinita former
att bjudainfinitiv aktiv
att bjudasinfinitiv passiv
har/hade bjuditsupinum aktiv
har/hade bjuditssupinum passiv
Presens particip
bjudande
Perfekt particip
en bjuden + substantiv
ett bjudet + substantiv
den/det/de bjudna + substantiv
den bjudne + maskulint substantiv
bjuda emot bära emot
Infinita formeratt bjuda emotinfinitiv aktivPresens participemotbjudandePerfekt participen emotbjuden + substantivett emotbjudet + substantivden/det/de emotbjudna + substantivden emotbjudne + maskulint substantiv
bjuda in erbjuda att komma som gäst: ​bjuda in el. inbjuda ngn
Infinita formeratt bjuda ininfinitiv aktivPresens participinbjudandePerfekt participen inbjuden + substantivett inbjudet + substantivden/det/de inbjudna + substantivden inbjudne + maskulint substantiv
bjuda till an­stränga sig, kämpa
Infinita formeratt bjuda tillinfinitiv aktivPresens participtillbjudandePerfekt participen tillbjuden + substantivett tillbjudet + substantivden/det/de tillbjudna + substantivden tillbjudne + maskulint substantiv
bjuda under bjuda under el. underbjuda sina kort t.ex. i bridge
Infinita formeratt bjuda underinfinitiv aktivPresens participunderbjudandePerfekt participen underbjuden + substantivett underbjudet + substantivden/det/de underbjudna + substantivden underbjudne + maskulint substantiv
bjuda upp be att få en dans med: ​han bjöd upp sin bords­dam
Infinita formeratt bjuda uppinfinitiv aktivPresens participuppbjudandePerfekt participen uppbjuden + substantivett uppbjudet + substantivden/det/de uppbjudna + substantivden uppbjudne + maskulint substantiv
bjuda ut erbjuda till försäljning: ​bjuda ut el. utbjuda ngtbjuda på restaurang e.d.
Infinita formeratt bjuda utinfinitiv aktivPresens participutbjudandePerfekt participen utbjuden + substantivett utbjudet + substantivden/det/de utbjudna + substantivden utbjudne + maskulint substantiv
bjuda över bjuda över el. överbjuda ngn vid auktion; ​bjuda över el. överbjuda var­andra i artighet
Infinita formeratt bjuda överinfinitiv aktivPresens participöverbjudandePerfekt participen överbjuden + substantivett överbjudet + substantivden/det/de överbjudna + substantivden överbjudne + maskulint substantiv