SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
accelerera
ac·­celer·­era [akselere´ra] verb ~de ~t på­skynda, öka hastigheten; ​jfr acceleration
Finita former
accelererarpresens aktiv
accelereraspresens passiv
accelereradepreteritum aktiv
accelereradespreteritum passiv
accelereraimperativ aktiv
Infinita former
att accelererainfinitiv aktiv
att accelererasinfinitiv passiv
har/hade accelereratsupinum aktiv
har/hade accelereratssupinum passiv
Presens particip
accelererande
Perfekt particip
en accelererad + substantiv
ett accelererat + substantiv
den/det/de accelererade + substantiv