SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
allokera
al·­lok·­era [aloke´ra] verb ~de ~t an­visa t.ex. resurser, till­dela, fördela
Finita former
allokerarpresens aktiv
allokeraspresens passiv
allokeradepreteritum aktiv
allokeradespreteritum passiv
allokeraimperativ aktiv
Infinita former
att allokerainfinitiv aktiv
att allokerasinfinitiv passiv
har/hade allokeratsupinum aktiv
har/hade allokeratssupinum passiv
Presens particip
allokerande
Perfekt particip
en allokerad + substantiv
ett allokerat + substantiv
den/det/de allokerade + substantiv