SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
anta
an|­ta el. åld. an|­taga verb ‑tog, ‑tagit, ‑tagen ‑taget ‑tagna, pres. ‑tar, imper. ‑ta el. ‑tag acceptera t.ex. som elev; god­känna: ​hon blev an­tagen till läkar­programmet; ​an­ta ett för­slagöver­gå till, få: ​tyget an­tog en ljusare färg­tonförmoda, förut­sätta: ​jag an­tar att alla är hungriga nu; ​an­tag att den mindre sträckan är x cm vid lösning av mat. problem
Finita former
antar (antager)presens aktiv
antas (antages)presens passiv
antogpreteritum aktiv
antogspreteritum passiv
anta (antag)imperativ aktiv
Infinita former
att anta (antaga)infinitiv aktiv
att antas (antagas)infinitiv passiv
har/hade antagitsupinum aktiv
har/hade antagitssupinum passiv
Presens particip
antagande
Perfekt particip
en antagen + substantiv
ett antaget + substantiv
den/det/de antagna + substantiv
den antagne + maskulint substantiv