SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
approchera
ap·­proch·­era verb ~de ~t närma sig för att ta kontakt
Finita former
approcherarpresens aktiv
approcheraspresens passiv
approcheradepreteritum aktiv
approcheradespreteritum passiv
approcheraimperativ aktiv
Infinita former
att approcherainfinitiv aktiv
att approcherasinfinitiv passiv
har/hade approcheratsupinum aktiv
har/hade approcheratssupinum passiv
Presens particip
approcherande
Perfekt particip
en approcherad + substantiv
ett approcherat + substantiv
den/det/de approcherade + substantiv