SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aptera
apt·­era verb ~de ~t av­passa, an­passa; an­bringa; iordning­ställa laddning
Finita former
apterarpresens aktiv
apteraspresens passiv
apteradepreteritum aktiv
apteradespreteritum passiv
apteraimperativ aktiv
Infinita former
att apterainfinitiv aktiv
att apterasinfinitiv passiv
har/hade apteratsupinum aktiv
har/hade apteratssupinum passiv
Presens particip
apterande
Perfekt particip
en apterad + substantiv
ett apterat + substantiv
den/det/de apterade + substantiv