SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
arbetsför
arbets|­för adjektiv ~t ~a i stånd att arbeta
Positiv
en arbetsför + substantiv
ett arbetsfört + substantiv
den/det/de arbetsföra + substantiv
den arbetsföre + maskulint substantiv