SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
argumentera
argu·­ment·­era verb ~de ~t an­ge skäl för el. emot; ​jfr argumentation
Finita former
argumenterarpresens aktiv
argumenteraspresens passiv
argumenteradepreteritum aktiv
argumenteradespreteritum passiv
argumenteraimperativ aktiv
Infinita former
att argumenterainfinitiv aktiv
att argumenterasinfinitiv passiv
har/hade argumenteratsupinum aktiv
har/hade argumenteratssupinum passiv
Presens particip
argumenterande
Perfekt particip
en argumenterad + substantiv
ett argumenterat + substantiv
den/det/de argumenterade + substantiv