SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
armbåga
arm|­båga verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
armbågarpresens aktiv
armbågaspresens passiv
armbågadepreteritum aktiv
armbågadespreteritum passiv
armbågaimperativ aktiv
Infinita former
att armbågainfinitiv aktiv
att armbågasinfinitiv passiv
har/hade armbågatsupinum aktiv
har/hade armbågatssupinum passiv
Presens particip
armbågande
armbåga sig ta sig fram i trängsel med hjälp av arm­bågarna: ​arm­båga sig fram
Ordform(er)armbåga sig