SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
astenisk
a·­sten·­isk [aste´n‑] adjektiv ~t ~a kraft­lös; ​astenisk konstitution konstitution med spenslig kropp och svaga muskler av betydelse i en äldre psykol. teori
Positiv
en astenisk + substantiv
ett asteniskt + substantiv
den/det/de asteniska + substantiv
den asteniske + maskulint substantiv