SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avdela
av|­dela verb ~de ~t ut­se: ​av­dela två man för upp­giftendela: ​av­dela el. dela av rummet på mitten
Finita former
avdelarpresens aktiv
avdelaspresens passiv
avdeladepreteritum aktiv
avdeladespreteritum passiv
avdelaimperativ aktiv
Infinita former
att avdelainfinitiv aktiv
att avdelasinfinitiv passiv
har/hade avdelatsupinum aktiv
har/hade avdelatssupinum passiv
Presens particip
avdelande
Perfekt particip
en avdelad + substantiv
ett avdelat + substantiv
den/det/de avdelade + substantiv