SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avföra
av|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för ta bort: ​av­föra ngt från dag­ordningen
Finita former
avförpresens aktiv
avförs (avföres)presens passiv
avfördepreteritum aktiv
avfördespreteritum passiv
avförimperativ aktiv
Infinita former
att avförainfinitiv aktiv
att avförasinfinitiv passiv
har/hade avförtsupinum aktiv
har/hade avförtssupinum passiv
Presens particip
avförande
Perfekt particip
en avförd + substantiv
ett avfört + substantiv
den/det/de avförda + substantiv