SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avidentifiera
av|­id·­enti·­fi·­era verb ~de ~t t.ex. person­uppgifter
Finita former
avidentifierarpresens aktiv
avidentifieraspresens passiv
avidentifieradepreteritum aktiv
avidentifieradespreteritum passiv
avidentifieraimperativ aktiv
Infinita former
att avidentifierainfinitiv aktiv
att avidentifierasinfinitiv passiv
har/hade avidentifieratsupinum aktiv
har/hade avidentifieratssupinum passiv
Presens particip
avidentifierande
Perfekt particip
en avidentifierad + substantiv
ett avidentifierat + substantiv
den/det/de avidentifierade + substantiv