SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
baka
baka verb ~de ~t bereda bröd; grädda; ​jfr bagare
Finita former
bakarpresens aktiv
bakaspresens passiv
bakadepreteritum aktiv
bakadespreteritum passiv
bakaimperativ aktiv
Infinita former
att bakainfinitiv aktiv
att bakasinfinitiv passiv
har/hade bakatsupinum aktiv
har/hade bakatssupinum passiv
Presens particip
bakande
Perfekt particip
en bakad + substantiv
ett bakat + substantiv
den/det/de bakade + substantiv
baka in äv. arbeta in, låta in­gå: ​baka in el. (sällan) inbaka ngt
Infinita formeratt baka ininfinitiv aktivPresens participinbakandePerfekt participen inbakad + substantivett inbakat + substantivden/det/de inbakade + substantiv
baka ut kavla och forma deg
Infinita formeratt baka utinfinitiv aktivPresens participutbakandePerfekt participen utbakad + substantivett utbakat + substantivden/det/de utbakade + substantiv