SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
beblanda
be·­blanda verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
beblandarpresens aktiv
beblandaspresens passiv
beblandadepreteritum aktiv
beblandadespreteritum passiv
beblandaimperativ aktiv
Infinita former
att beblandainfinitiv aktiv
att beblandasinfinitiv passiv
har/hade beblandatsupinum aktiv
har/hade beblandatssupinum passiv
Presens particip
beblandande
Perfekt particip
en beblandad + substantiv
ett beblandat + substantiv
den/det/de beblandade + substantiv
beblanda sig ⟨nedsätt.⟩ beblanda sig med ngn in­låta sig med ngn
Ordform(er)beblanda sig