SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bedöma
be·­döma verb bedömde bedömt an­ge värdet el. kvaliteten av
Finita former
bedömerpresens aktiv
bedöms (bedömes)presens passiv
bedömdepreteritum aktiv
bedömdespreteritum passiv
bedömimperativ aktiv
Infinita former
att bedömainfinitiv aktiv
att bedömasinfinitiv passiv
har/hade bedömtsupinum aktiv
har/hade bedömtssupinum passiv
Presens particip
bedömande
Perfekt particip
en bedömd + substantiv
ett bedömt + substantiv
den/det/de bedömda + substantiv