SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
begåvningsmässig
be·­gåv·­nings·­mäss·­ig adjektiv ~t ~a begåvning
Positiv
en begåvningsmässig + substantiv
ett begåvningsmässigt + substantiv
den/det/de begåvningsmässiga + substantiv