SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bekröna
be·­kröna verb bekrönte bekrönt förse med prydnad upp­till
Finita former
bekrönerpresens aktiv
bekröns (bekrönes)presens passiv
bekröntepreteritum aktiv
bekröntespreteritum passiv
bekrönimperativ aktiv
Infinita former
att bekrönainfinitiv aktiv
att bekrönasinfinitiv passiv
har/hade bekröntsupinum aktiv
har/hade bekröntssupinum passiv
Presens particip
bekrönande
Perfekt particip
en bekrönt + substantiv
ett bekrönt + substantiv
den/det/de bekrönta + substantiv
den bekrönte + maskulint substantiv