SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bemälde
be·­mäl·­de el. be·­mäl·­te adjektiv i bestämd form bemälda el. bemälta ⟨åld.⟩ förut­nämnde
Positiv
den/det/de bemälda (bemälta) + substantiv
den bemälde (bemälte) + maskulint substantiv