SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
benchmarking
bench|­mark·ing [ben´tçmakiŋ långt a] substantiv ~en värdering av en produkt el. en tjänst i förhållande till andra av samma slag med hjälp av mätningar och jäm­förelser​ – Använd hellre riktmärkning el. prestandajämförelse.
Singular
en benchmarkingobestämd form
en benchmarkingsobestämd form genitiv
benchmarkingenbestämd form
benchmarkingensbestämd form genitiv