SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
bensodiazepiner
benso|­diazep·­in·­er [ben`so‑ el. ‑i´n‑] substantiv i plural en grupp läke­medel mot ångest och sömn­svårigheter
Plural
bensodiazepinerobestämd form
bensodiazepinersobestämd form genitiv
bensodiazepinernabestämd form
bensodiazepinernasbestämd form genitiv