SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
besiktiga
be·­sikt·­iga verb ~de ~t låta under­söka, granska: ​besiktiga bilen
Finita former
besiktigarpresens aktiv
besiktigaspresens passiv
besiktigadepreteritum aktiv
besiktigadespreteritum passiv
besiktigaimperativ aktiv
Infinita former
att besiktigainfinitiv aktiv
att besiktigasinfinitiv passiv
har/hade besiktigatsupinum aktiv
har/hade besiktigatssupinum passiv
Presens particip
besiktigande
Perfekt particip
en besiktigad + substantiv
ett besiktigat + substantiv
den/det/de besiktigade + substantiv
besiktiga om besiktiga om el. ombesiktiga bilen
Infinita formeratt besiktiga ominfinitiv aktivPresens participombesiktigandePerfekt participen ombesiktigad + substantivett ombesiktigat + substantivden/det/de ombesiktigade + substantiv