SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beskugga
be·­skugga verb ~de ~t
Finita former
beskuggarpresens aktiv
beskuggaspresens passiv
beskuggadepreteritum aktiv
beskuggadespreteritum passiv
beskuggaimperativ aktiv
Infinita former
att beskuggainfinitiv aktiv
att beskuggasinfinitiv passiv
har/hade beskuggatsupinum aktiv
har/hade beskuggatssupinum passiv
Presens particip
beskuggande
Perfekt particip
en beskuggad + substantiv
ett beskuggat + substantiv
den/det/de beskuggade + substantiv