SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bestycka
be·­stycka verb ~de ~t ut­rusta far­tyg, fästning e.d. med artilleri
Finita former
bestyckarpresens aktiv
bestyckaspresens passiv
bestyckadepreteritum aktiv
bestyckadespreteritum passiv
bestyckaimperativ aktiv
Infinita former
att bestyckainfinitiv aktiv
att bestyckasinfinitiv passiv
har/hade bestyckatsupinum aktiv
har/hade bestyckatssupinum passiv
Presens particip
bestyckande
Perfekt particip
en bestyckad + substantiv
ett bestyckat + substantiv
den/det/de bestyckade + substantiv