SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bestämmelse
be·­stämm·­else substantiv ~n ~r fast­lagd regel, norm
Singular
en bestämmelseobestämd form
en bestämmelsesobestämd form genitiv
bestämmelsenbestämd form
bestämmelsensbestämd form genitiv
Plural
bestämmelserobestämd form
bestämmelsersobestämd form genitiv
bestämmelsernabestämd form
bestämmelsernasbestämd form genitiv