SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beveka
be·­veka verb bevekte el. bevekade, bevekt el. bevekat, bevekt el. bevekad n. bevekt el. bevekat, pres. beveker el. bevekar vädja till och över­tala
Finita former
beveker (bevekar)presens aktiv
beveks (bevekes, bevekas)presens passiv
bevekte (bevekade)preteritum aktiv
bevektes (bevekades)preteritum passiv
bevek (beveka)imperativ aktiv
Infinita former
att bevekainfinitiv aktiv
att bevekasinfinitiv passiv
har/hade bevekt (bevekat)supinum aktiv
har/hade bevekts (bevekats)supinum passiv
Presens particip
bevekande
Perfekt particip
en bevekt (bevekad) + substantiv
ett bevekt (bevekat) + substantiv
den/det/de bevekta (bevekade) + substantiv