SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
blanda
blanda verb ~de ~t föra samman o­lika element och fördela jämnt, röra i­hop
Finita former
blandarpresens aktiv
blandaspresens passiv
blandadepreteritum aktiv
blandadespreteritum passiv
blandaimperativ aktiv
Infinita former
att blandainfinitiv aktiv
att blandasinfinitiv passiv
har/hade blandatsupinum aktiv
har/hade blandatssupinum passiv
Presens particip
blandande
Perfekt particip
en blandad + substantiv
ett blandat + substantiv
den/det/de blandade + substantiv
blanda ihop blanda samman: ​blanda i­hop två personer
Infinita formeratt blanda ihopinfinitiv aktivPresens participihopblandandePerfekt participen ihopblandad + substantivett ihopblandat + substantivden/det/de ihopblandade + substantiv
blanda in blanda in el. (sällan) inblanda ngn i ngt; ​bli inblandad i en mut­härva
Infinita formeratt blanda ininfinitiv aktivPresens participinblandandePerfekt participen inblandad + substantivett inblandat + substantivden/det/de inblandade + substantiv
blanda samman ta miste på: ​blanda samman el. sammanblanda två personer
Infinita formeratt blanda sammaninfinitiv aktivPresens participsammanblandandePerfekt participen sammanblandad + substantivett sammanblandat + substantivden/det/de sammanblandade + substantiv
blanda sig i lägga sig i
Infinita formeratt blanda sig iinfinitiv aktiv