SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blaserad
blas·­er·­ad adjektiv blaserat ~e över­mätt och lik­giltig in­för glädje­ämnen
Positiv
en blaserad + substantiv
ett blaserat + substantiv
den/det/de blaserade + substantiv