SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
brinna
brinna verb brann, brunnit, brunnen brunnet brunna, pres. brinner förbrännas; av­ge ljusbrinna för (ngt) vara passionerat engagerad i
Finita former
brinnerpresens aktiv
brannpreteritum aktiv
brinnimperativ aktiv
Infinita former
att brinnainfinitiv aktiv
har/hade brunnitsupinum aktiv
Presens particip
brinnande
Perfekt particip
en brunnen + substantiv
ett brunnet + substantiv
den/det/de brunna + substantiv
brinna av råka av­fyras
Infinita formeratt brinna avinfinitiv aktivPresens participavbrinnandePerfekt participen avbrunnen + substantivett avbrunnet + substantivden/det/de avbrunna + substantiv
brinna inne om­komma vid hus­brand
Infinita formeratt brinna inneinfinitiv aktivPresens participinnebrinnandePerfekt participen innebrunnen + substantivett innebrunnet + substantivden/det/de innebrunna + substantiv
brinna ner brinna upp
Infinita formeratt brinna nerinfinitiv aktivPresens participnerbrinnandePerfekt participen nerbrunnen + substantivett nerbrunnet + substantivden/det/de nerbrunna + substantiv
brinna upp brinna till slut; förintas genom brand
Infinita formeratt brinna uppinfinitiv aktivPresens participuppbrinnandePerfekt participen uppbrunnen + substantivett uppbrunnet + substantivden/det/de uppbrunna + substantiv
brinna ut brinna till slut
Infinita formeratt brinna utinfinitiv aktivPresens participutbrinnandePerfekt participen utbrunnen + substantivett utbrunnet + substantivden/det/de utbrunna + substantiv