SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
brygga
1brygga substantiv ~n bryggor ut­byggnad från strand för förtöjning av båtarpå­byggnad över ett far­tygs översta däckställning med kroppen böjd i båge bak­åtkonst­gjord tandrad
Singular
en bryggaobestämd form
en bryggasobestämd form genitiv
brygganbestämd form
bryggansbestämd form genitiv
Plural
bryggorobestämd form
bryggorsobestämd form genitiv
bryggornabestämd form
bryggornasbestämd form genitiv
2brygga verb bryggde bryggt brygga kaffe; ​brygga öl
Finita former
bryggerpresens aktiv
bryggs (brygges)presens passiv
bryggdepreteritum aktiv
bryggdespreteritum passiv
bryggimperativ aktiv
Infinita former
att bryggainfinitiv aktiv
att bryggasinfinitiv passiv
har/hade bryggtsupinum aktiv
har/hade bryggtssupinum passiv
Presens particip
bryggande
Perfekt particip
en bryggd + substantiv
ett bryggt + substantiv
den/det/de bryggda + substantiv
3brygga verb ~de ~t tills. med över:
Finita former
bryggarpresens aktiv
bryggaspresens passiv
bryggadepreteritum aktiv
bryggadespreteritum passiv
bryggaimperativ aktiv
Infinita former
att bryggainfinitiv aktiv
att bryggasinfinitiv passiv
har/hade bryggatsupinum aktiv
har/hade bryggatssupinum passiv
Presens particip
bryggande
brygga över brygga över el. överbrygga (mot­sättningarna) neutralisera, kompromissa bort
Infinita formeratt brygga överinfinitiv aktivPresens participöverbryggande