SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demaskera
de·­mask·­era [‑maske´ra] verb ~de ~t ta av ngn masken; av­slöja, blotta
Finita former
demaskerarpresens aktiv
demaskeraspresens passiv
demaskeradepreteritum aktiv
demaskeradespreteritum passiv
demaskeraimperativ aktiv
Infinita former
att demaskerainfinitiv aktiv
att demaskerasinfinitiv passiv
har/hade demaskeratsupinum aktiv
har/hade demaskeratssupinum passiv
Presens particip
demaskerande
Perfekt particip
en demaskerad + substantiv
ett demaskerat + substantiv
den/det/de demaskerade + substantiv