SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
denaturalisera
de·­nat·­ur·­al·­is·­era verb ~de ~t beröva ngn medborgar­rätt
Finita former
denaturaliserarpresens aktiv
denaturaliseraspresens passiv
denaturaliseradepreteritum aktiv
denaturaliseradespreteritum passiv
denaturaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att denaturaliserainfinitiv aktiv
att denaturaliserasinfinitiv passiv
har/hade denaturaliseratsupinum aktiv
har/hade denaturaliseratssupinum passiv
Presens particip
denaturaliserande
Perfekt particip
en denaturaliserad + substantiv
ett denaturaliserat + substantiv
den/det/de denaturaliserade + substantiv