SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diskriminera
dis·­krim·­in·­era verb ~de ~t ut­sätta viss grupp för o­rättvis behandling
Finita former
diskriminerarpresens aktiv
diskrimineraspresens passiv
diskrimineradepreteritum aktiv
diskrimineradespreteritum passiv
diskrimineraimperativ aktiv
Infinita former
att diskriminerainfinitiv aktiv
att diskriminerasinfinitiv passiv
har/hade diskrimineratsupinum aktiv
har/hade diskrimineratssupinum passiv
Presens particip
diskriminerande
Perfekt particip
en diskriminerad + substantiv
ett diskriminerat + substantiv
den/det/de diskriminerade + substantiv