SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dyrka
dyrka verb ~de ~t till­be, hylla
Finita former
dyrkarpresens aktiv
dyrkaspresens passiv
dyrkadepreteritum aktiv
dyrkadespreteritum passiv
dyrkaimperativ aktiv
Infinita former
att dyrkainfinitiv aktiv
att dyrkasinfinitiv passiv
har/hade dyrkatsupinum aktiv
har/hade dyrkatssupinum passiv
Presens particip
dyrkande
Perfekt particip
en dyrkad + substantiv
ett dyrkat + substantiv
den/det/de dyrkade + substantiv
dyrka upp öppna med dyrk: ​dyrka upp ett lås
Infinita formeratt dyrka uppinfinitiv aktivPresens participuppdyrkandePerfekt participen uppdyrkad + substantivett uppdyrkat + substantivden/det/de uppdyrkade + substantiv