SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
däst
däst [dä´st] adjektiv; n. ~, ~a över­mätt, stinn; trög
Positiv
en däst + substantiv
ett däst + substantiv
den/det/de dästa + substantiv
den däste + maskulint substantiv