SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
effektuera
ef·­fektu·­era verb ~de ~t ut­föra, verk­ställa: ​effektuera en beställning
Finita former
effektuerarpresens aktiv
effektueraspresens passiv
effektueradepreteritum aktiv
effektueradespreteritum passiv
effektueraimperativ aktiv
Infinita former
att effektuerainfinitiv aktiv
att effektuerasinfinitiv passiv
har/hade effektueratsupinum aktiv
har/hade effektueratssupinum passiv
Presens particip
effektuerande
Perfekt particip
en effektuerad + substantiv
ett effektuerat + substantiv
den/det/de effektuerade + substantiv