SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
efterbesiktiga
efter|­be·­sikt·­iga verb ~de ~t 1efter besiktiga
Finita former
efterbesiktigarpresens aktiv
efterbesiktigaspresens passiv
efterbesiktigadepreteritum aktiv
efterbesiktigadespreteritum passiv
efterbesiktigaimperativ aktiv
Infinita former
att efterbesiktigainfinitiv aktiv
att efterbesiktigasinfinitiv passiv
har/hade efterbesiktigatsupinum aktiv
har/hade efterbesiktigatssupinum passiv
Presens particip
efterbesiktigande
Perfekt particip
en efterbesiktigad + substantiv
ett efterbesiktigat + substantiv
den/det/de efterbesiktigade + substantiv