SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
efterbeskatta
efter|­be·­skatta verb ~de ~t 1efter beskatta
Finita former
efterbeskattarpresens aktiv
efterbeskattaspresens passiv
efterbeskattadepreteritum aktiv
efterbeskattadespreteritum passiv
efterbeskattaimperativ aktiv
Infinita former
att efterbeskattainfinitiv aktiv
att efterbeskattasinfinitiv passiv
har/hade efterbeskattatsupinum aktiv
har/hade efterbeskattatssupinum passiv
Presens particip
efterbeskattande
Perfekt particip
en efterbeskattad + substantiv
ett efterbeskattat + substantiv
den/det/de efterbeskattade + substantiv