SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
enständig
en|­ständ·­ig adjektiv ~t ~a en­trägen, i­härdig
Positiv
en enständig + substantiv
ett enständigt + substantiv
den/det/de enständiga + substantiv