SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
erinra
er·­inra [e`r‑ el. ä`r‑] verb ~de ~t på­minna, göra upp­märksam på: ​jag vill erinra om ditt löftevara lik, leda tankarna till: ​en stil som erinrar om Strindbergs
Finita former
erinrarpresens aktiv
erinraspresens passiv
erinradepreteritum aktiv
erinradespreteritum passiv
erinraimperativ aktiv
Infinita former
att erinrainfinitiv aktiv
att erinrasinfinitiv passiv
har/hade erinratsupinum aktiv
har/hade erinratssupinum passiv
Presens particip
erinrande
Perfekt particip
en erinrad + substantiv
ett erinrat + substantiv
den/det/de erinrade + substantiv
erinra sig på­minna sig, plötsligt komma i­håg
Ordform(er)erinra sig