SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fetta
fetta verb ~de ~t tills. med av, in:
Finita former
fettarpresens aktiv
fettaspresens passiv
fettadepreteritum aktiv
fettadespreteritum passiv
fettaimperativ aktiv
Infinita former
att fettainfinitiv aktiv
att fettasinfinitiv passiv
har/hade fettatsupinum aktiv
har/hade fettatssupinum passiv
Presens particip
fettande
fetta av av­lägsna fett från: ​fetta av el. avfetta bilen
Infinita formeratt fetta avinfinitiv aktivPresens participavfettande
fetta in fetta in el. (sällan) infetta maskin­delar
Infinita formeratt fetta ininfinitiv aktivPresens participinfettande