SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
frosta
frosta verb ~de ~t tills. med av, ur:
Finita former
frostarpresens aktiv
frostaspresens passiv
frostadepreteritum aktiv
frostadespreteritum passiv
frostaimperativ aktiv
Infinita former
att frostainfinitiv aktiv
att frostasinfinitiv passiv
har/hade frostatsupinum aktiv
har/hade frostatssupinum passiv
Presens particip
frostande
Perfekt particip
en frostad + substantiv
ett frostat + substantiv
den/det/de frostade + substantiv
frosta av befria från is­bildning: ​frosta av el. avfrosta frysen
Infinita formeratt frosta avinfinitiv aktivPresens participavfrostandePerfekt participen avfrostad + substantivett avfrostat + substantivden/det/de avfrostade + substantiv
frosta ur frosta av
Infinita formeratt frosta urinfinitiv aktivPresens participurfrostandePerfekt participen urfrostad + substantivett urfrostat + substantivden/det/de urfrostade + substantiv