SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fukta
fukta verb ~de ~t göra fuktig
Finita former
fuktarpresens aktiv
fuktaspresens passiv
fuktadepreteritum aktiv
fuktadespreteritum passiv
fuktaimperativ aktiv
Infinita former
att fuktainfinitiv aktiv
att fuktasinfinitiv passiv
har/hade fuktatsupinum aktiv
har/hade fuktatssupinum passiv
Presens particip
fuktande
Perfekt particip
en fuktad + substantiv
ett fuktat + substantiv
den/det/de fuktade + substantiv
fukta av befria från fukt: ​fukta av el. avfukta ngt
Infinita formeratt fukta avinfinitiv aktivPresens participavfuktandePerfekt participen avfuktad + substantivett avfuktat + substantivden/det/de avfuktade + substantiv